Sistemet përforcuese me pëlhura, të cilat quhen gjithashtu sisteme polimeresh të përforcuara me fibra (fiber reinforced polymer systems, FRP), përbëhen nga pëlhura të thurura ose të endura prej fibrash njëdrejtimëshe karboni dhe qelqi, si dhe rrëshira për impregnim. Ky kombinim unik e bën këtë material multifunksional për shumë aplikime përfshirë izolimin, grisjen, përmirësimin pas lëkundjeve sizmike dhe përforcimin e strukturave të dobëta prej betoni, muret, guri natyror dhe druri.  

Sistemet Sika me bazë FRP për përforcim strukturor kanë shumë avantazhe

• Testuar për qëndrueshmëri nën shumë kushte kërkuese për të siguruar performancë afatgjatë në aplikime dhe mjedise të ndryshme.
• Performancë e shkëlqyer dhe e provuar për përforcimin e strukturave dhe nënshtresave me formë të çrregullt.
• Instalimi është tepër fleksibël dhe i lehtë, duke siguruar kohë minimale mosveprimi.
• Produkte me më shumë se 25 vjet përvojë me aplikime në projekte në të gjitha rajonet.

Aplikime tipike strukturore

Izolim / mbyllje

• Për pjesët strukturore në kompresion
• Për shtimin e kapacitetit për bartje ngarkese ose duktilitetit
• Janë të mundura aplikimet në shtresa të shumëfishta

Përforcim kundër thyerjes (shear)

• Janë të mundura seksionet tërthore jo-drejtkëndore
• Ankorim fundor me SikaWrap® FX

Përforcim ndaj lëkundjeve sizmike

• Kryesisht duke përdorur pëlhurat me fibra qelqi SikaWrap®
• Për zgjidhje përforcimi pasiv
• Përdoret si një alternativë e llaçeve të përforcuara me tekstil (textile reinforced mortars, TRM)

Përforcim i një nënshtrese të dobët

• Për përforcimin e mureve, mureve prej guri natyror dhe strukturave të tjera
• Përforcim kundër përkuljes i elementeve apo strukturave prej betoni të dobët

Video aplikimi