Dyshemeja është pjesa më e rëndësishme në çdo ndërtesë, e cila i jep asaj bukuri, prakticitet dhe personalitet. Dyshemeja është prekja përfundimtare dhe materiali më i prekur në çdo ndërtesë, strukturë ose banesë. Në çdo ndërtesë ku shkel këmba juaj, ju vini në kontakt me dyshemenë. Nën këmbët tuaja, ekziston një sistem i tërë shtresash dhe pjesësh të cilat u bashkuan për të krijuar atë pamje përfundimtare.  

Sika në shtrimin e dyshemeve ka më shumë se
50 vjet
përvojë dhe është lider në teknologjinë botërore për dyshemetë me performancë të lartë dhe pa bashkime.
Sistemet Sika për dyshemetë e dhomave me standard të lartë higjiene çlirojnë
1,000 herë
më pak emetime sesa sistemet standarde me VOC të ulët.
Më shumë se
30 vjet
më parë Sika zhvilloi konceptin e parë modular për sistemet epokside, të cilat janë pjesërisht në përdorim deri në ditet e sotme.

Zgjidhjet nga Sika për shtrimin e dyshemeve ofrojnë shumë avantazhe

Zgjidhjet tona për shtrimin e dyshemeve plotësojnë kërkesat më të larta për sistemet e dyshemeve industriale (që aplikohen zakonisht në industrinë e prodhimit, e shkencave të jetës, magazinat dhe garazhet) si dhe sistemet e dyshemeve dekorative (aplikohen zakonisht në ndërtesat komerciale, institucionale dhe rezidenciale).

Për zgjidhjet tona të dyshemeve industriale pa bashkime ne përdorim teknologji të ndryshme: epokside, hibrid epoksidi-çimentoje, P.M.M.A., poliuretan, hibrid poliuretani-çimentoje, akrilik, hibrid akriliku-çimentoje, bazë çimentoje, poliure, poliaspartik.

Qëndrueshmëria është një nga drejtueset kryesore të inovacionit për shtrimin e dyshemeve Sika. Ne përqëndrohemi në cilësinë e ajrit të brendshëm, VOC e ulët, rezistencën e sistemit me kërkesa minimale mirëmbajtjeje dhe restaurimin ekonomik të dyshemeve dhe kërkesës së ulët për energji gjatë gjithë ciklit të jetës.  

Produktet tona cilësore janë krijuar për tendencat dhe kërkesat më të fundit dhe pajtohen me rregulloret dhe standardet përkatëse, p.sh. ISO 9001 dhe 14001, Markë CE, AgBB, M1, CSM, etj.

Specialistët tanë të dyshemeve ndodhen në çdo rajon të botës për të ofruar asistencë përpara, gjatë dhe pas shtrimit të çdo dyshemeje, duke siguruar se i gjithë procesi ecën normalisht.  

Eksploroni zgjidhjet tona

Video aplikimi