Adresa e zyrës sonë qendrore:

Sika Albania SHPK
Rruga e Rinasit, Tirana Business Park,
Ndërtesa nr. 7, kati 4

Tiranë, Shqipëri

Telefon   +355 4 454 0070  
Email     [email protected]