Përdorimi i ngjitësve për ndërtimin për ngjitje strukturore dhe jostrukturore në kantieret e ndërtimit po fiton gjithnjë e më shumë rëndësi për shkak të materialeve të reja, metodave të reja të ndërtimit dhe presionit në rritje të kohës. Shembujt variojnë që nga ngjitja e thjeshtë e listelave prej druri, paneleve të gipsit apo izolimit, deri në ngjitjen e elementeve të fasadave dhe përforcimit strukturor.  

Përse ngjitësit elastikë çojnë në ngjitje më të fuqishme krahasuar me fiksimin mekanik

Një avantazh i madh i ngjitësve elastikë apo ngjitjes ndaj fiksimit mekanik tradicional me vida apo gozhdë është zona më e gjerë e fiksimit dhe si pasojë, një shpërndarje më e njëtrajtshme dhe homogjene e çdo ngarkese apo sforcimi.

Disavantazhi i vetëm është mungesa e thellësisë së depërtimit krahasuar me fiksimin me vida dhe si pasojë, nevoja për rezistencë të mjaftueshme të sipërfaqes së elementeve që do të bashkohen plus ngjitjen e mirë të adezivit për një ngjitje të fortë dhe të durueshme.

Së fundi, ngjitësit elastikë çojnë në një ngjitje më të shpejtë, më të sigurtë dhe më të qëndrueshme.
 

Fast Time Icon
  • Më pak vegla
  • Instalim i pastër
  • Pa fiksim fillestar
Safety Icon
  • Pa dëmtim të objektit
  • Instalim mbi sipërfaqe të paniveluara
  • Cilësi e mirë ajri të brendshëm, VOC më të ulëta
Durability Icon
  • Kompensim dhe transferim i sforcimit
  • Pa lagështi ndërmjet objekteve
  •  Pa korrodim

 

Zbuloni zgjidhjet nga Sika për ngjitjen

Ngjitësa elastikë

Ngjitja elastike është mënyra më e avancuar e ngjitjes. Ngjitësi aplikohet në formë pikash vertikale mbi nënshtresat që më pas ngjeshen së bashku duke lënë një shtresë më të trashë ngjitësi midis objekteve.  

Ngjitësa të ngurtë

Ngjitja e ngurtë është mënyra tradicionale e ngjitjes. Ngjitësi aplikohet mbi sipërfaqen e nënshtresave që më pas ngjeshen së bashku dhe pas disa sekondash deri në orë, dy objektet janë fiksuar fortë dhe në mënyrë të ngurtë.

Ngjitësa-izolues

Ngjitësit elastikë deri në një farë pike janë gjithashtu edhe izolues. Fortësia e tyre është më e lartë dhe aftësia për lëvizje më e ulët sesa ajo e izoluesve të vërtetë, por e mjaftueshme për hidroizolimin e fugës ndërmjet objekteve të ngjitura.  

Trajtime paraprake

Që të realizohen plotësisht avantazhet ekonomike dhe inxhinierike të ngjitësave, materialet apo sipërfaqet që do të ngjiten duhet të trajtohen paraprakisht në mënyrën e përshtatshme.

 

Shembuj aplikimesh të ngjitësave për ndërtimin

Sikaflex elastic adhesive for tiles
Bonding panels to brick wall with polyurethane adhesive
Bonding wooden panels to brick wall with polyurethane adhesive
Bonding home appliance with Sikaflex adhesive

Video aplikimi