Tarracat dhe çatitë ekspozohen çdo ditë ndaj kushteve të rrezikshme dhe mund të dëmtohen e shkatërrohen me kalimi e kohës. Është pjesa më kritike e një ndërtese apo strukture, e cila mbron përdoruesit dhe pjesën e brendshme nga këto rreziqe dhe duhet të përzgjidhet mirë, të projektohet mirë dhe të instalohet mirë në mënyrë që të jetë afatgjatë dhe pa dështime. Sistemet e Sika-s për tarracat dhe çatitë, jo vetëm që kanë rezistencë ndaj erës, shiut, breshërit dhe kushteve të tjera të mjedisit, por ato vijnë me dekada përvoje dhe suporti nga Sika.