Pasi të ketë përfunduar ndërtimi, mbrojtja dhe finirimi i projektit, do të vijë koha për mirëmbajtjen dhe riparimin i tij. Rinovimi i ndërtesave dhe infrastrukturave është një fazë e rëndësishme e ndërtimit. Ndihmon në ofrimin e një qasjeje të qëndrueshme për ndërtesën duke zgjatur kohën e shërbimit të një strukture dhe duke parandaluar shembjen dhe rindërtimin. Që projekti juaj të përballojë shumë dekada përdorimi, mbështetuni tek produktet, sistemet dhe ekspertiza Sika për të rinovuar apo riparuar strukturën tuaj – që nga nëntoka deri në çati, brenda dhe jashtë saj.