Përvoja unike me ekspozim në mbarë botën

Mbi 24,000 punonjës punojnë tek Sika në më shumë se 100 shtete. Përvoja në shtete të tjera dhe mbi të gjitha në kultura të tjera, është një element i rëndësishëm në zhvillimin e përparuar të menaxherëve tanë potencialë. Mundësia për të fituar përvojë dhe njohuri teknike në vendndodhje të ndryshme të Sika-s përreth globit është një situatë me fitim të ndërsjellë si për punonjësin, por edhe kompaninë. Shikoni videot tona të mëposhtme dhe mësoni sesi kolegët tanë në Sika kanë përjetuar filozofinë e Sika-s ''global but local''.

Conrad Nabholz, Corporate Market Development Manager Flooring

"Sika është një punëdhënës tejet i veçantë. Biznesi i ndërtimit është një biznes i cili drejtohet nga njerëzit dhe tek Sika njerëzit janë gjithashtu të rëndësishëm. Ne kemi një hierarki të sheshtë dhe kulturë të hapur dhe kjo gjë e bën kaq të këndshëm të punuarit këtu. Me pëlqejnë me të vërtetë të gjitha mundësitë globale dhe të punuarit së bashku për zhvillimin dhe zbatimin strategjik të produkteve me R&D, inxhinierët e produkteve dhe njerëzit përgjegjës të rajoneve. Ne patjetër që do të rritemi në të ardhmen, veçanërisht në tregjet e reja. Kështu që për njerëzit që pëlqejnë të punojnë në mënyrë ndërkombëtare, Sika është një punëdhënës shumë i mirë."

Philippe Stoll KA STUDIUAR PËR INXHINIERI NDËRTIMI DHE KA MASTER NË SHKENCA  

Ai është i pasionuar në të ofruarit njohuri teknike për teknologjitë e ndryshme dhe të punuarit me njërëz nëpër botë. Më përpara, ka punuar me ekipin e hidroizolimit, ku ka mbështetur organizatat lokale Sika për të menaxhuar dhe drejtuar projekte nëntokë si tunelet apo bazamentet e ndërtesave. Në detyrat e tij përfshiheshin suporti teknik, trajnimet, prezantimi i teknologjive dhe produkteve të reja dhe ofrimi i ekspertizës së tij për menaxhimin e projekteve nëpër botë. Duke formuar suksesin e projeteve nëntokë, kjo e gjitha ka të bëjë me ekspertizë dhe njerëz.  

Alfonso Paradinas, Menaxher i përgjithshëm i Sika Tanzania

Alfonso Paradinas u bë pjesë e SIka-s si Business Development dhe Key Account Manager Refurbishment. Zhvilloi dhe menaxhoi me sukses disa klientë kyç ndërkombëtarë dhe strategjikë dhe tani po punon si Menaxher i Përgjithshëm i Sika Tanzania. Ai ka një diplomë për inxhinieri ndërtimi dhe një Master për Transporte (Madrid) si dhe gjithashtu një MBA nga INSEAD (Francë dhe Singapor).