Faza përfundimtare e çdo projekti në ndërtim është faza e finirimit. Detajet e përfunduara janë ajo çfarë vlen me të vërtetë për të shndërruar një projekt nga një strukturë e thjeshtë në një hapësirë të bukur ku mund të jetohet. Nga muret e brendshëm në fasadat, fugat e holla deri në sipërfaqet e mëdha të dyshemeve, Sika mund të ndihmojë për të mbaruar punën me zgjidhje që janë të qëndrueshme, afatgjata, mbrojtëse dhe mahnitëse.