Grauti është një material i përbërë në përgjithësi nga uji, çimentoja dhe rëra. Përdoret zakonisht për mbushjen e hapësirave poshtë makinerive apo elementeve të tjerë strukturorë, për izolimin e fugave dhe hapjeve mbi sipërfaqe si dhe për përforcimin e strukturave ekzistuese.  

Zgjidhjet e Sika-s me graute kanë shumë avantazhe

Lehtësi në përdorim

• Produkt paraprakisht i përzierë për të siguruar një llaç me cilësi të lartë
• Produkt me 1 përbërës – thjesht shtoni ujë dhe përzieni
• Kompensim i tkurrjes
• Pa segregim ose rrjedhje
• Mund të derdhet ose pompohet

Graut me rrjedhje të lirë

• Mbush çdo hapësirë, zgavër, boshllëk dhe ndërprerje (p.sh. pllaka makinerish dhe bazash, shufra përforcimi me filetim, vende fiksimi, etj.)
• Mbushje e fugave në pjeset prej betoni të parafabrikuar

Ngjitje dhe rezistencë e shkëlqyer

• Veti të shkëlqyera rrjedhjeje
• Konsistencë e adaptueshme
• Zhvillim i shpejtë i rezistencave
• Zonë bartëse me efikasitet të lartë
• Ngjitje e mirë mbi beton  

Shembuj aplikimi

Grouting column base plates with SikaGrout cementitious mortar

Mbushje poshtë pllakave të bazës

Fixing and fastening of bridge balustrade with SikaGrout cementitious mortar

Mbushje e fugave të pjesëve prej betoni të parafabrikuar

Grouting machine bases with SikaGrout cementitious mortar

Mbushje me graut poshtë bazave të makinerive dhe pajisjeve

Grouting column base plates with SikaGrout cementitious mortar

Mbushje dhe izolim zgavrash, hapësirash apo boshllëqesh

Cementitious Grouting of pavement with Sika FastFix

Mbushje e fugave në rrugë dhe trotuare

Rigid bonding with Sikadur adhesive

Fiksime

  Cementitious grouting of a building wall with SikaCrete

Riparim betoni

Sikagrout applied by cementitious grouting for fixing benches and arches on the pavement.

Fiksim i stolave dhe tabelave sinjalizuese rrugore