Pas ndërtimit të strukturës, hapi thelbësor i rradhës në ndërtim është mbrojtja e saj. Duke qënë edhe faza më kritike, ne kuptojmë sa e rëndësishme është përzgjedhja e materialeve të cilëve mund t' i besoni për të përballuar të gjitha elementet - që nga uji nëntokësor dhe shiu, deri në rrezikun e papritur të zjarrit apo të ndikimit gradual të korrodimit. Sika di menyrën që t' ju ndihmojë për të mbrojtur projektin që keni ndërtuar.