SIKA ALBANIA SHPK

 • Gotthard Base Tunnel

  Gotthard Base Tunnel

  Tuneli i ri hekurudhor, me gjatësi 57 km në Gotthard është njëkohësisht inovacion dhe arritje në fushën e inxhinierisë së tuneleve dhe për ndërtimin e tij u nevojitën shumica e njohurive teknike të Sika-s. Sistemet e hidroizolimit, kimikatet për ndërtimin, njohuritë teknike, zgjidhjet dhe pajisjet janë vetëm një pjesë e kësaj pakete mbështetëse. U përdorën 20.000 ton aditivë betoni, membrana hidroizolimi dhe sisteme për mbylljen e fugave për të hidroizoluar një sipërfaqje e cila i kalon 3 milion m2 në tunelin e ri të Gotthard.

  Lexo më shumë
 • Zbuloni përfitime të reja përveç ngjitjes

  Zbuloni përfitime të reja përveç ngjitjes

  Me një gamë të plotë zgjidhjesh për ngjitjen, amortizimin, vulosjen dhe përforcimin, rezultatet e aplikimeve tona sjellin dobi të shumëfishta për automjetet:


  MË TË LEHTA | MË TË FUQISHME | MË TË SIGURTA | MË PAK TË ZHURMSHME | MË EKOLOGJIKE

  Beyond the bond