Sikafloor®-100 Level

Përbërës me bazë çimentoje dhe i modifikuar me polimere për nivelim dyshemeje për 2-10 mm, C25-F6

Përbërës me çlirime shumë të ulëta, bazë çimentoje, i vetënivelueshëm dhe i përshtatshëm për zona të brendshme. Sikafloor®-100 Level karakterizohet si një përbërës nivelimi me veti të mira aplikimi për ngarkesa mesatare.

  • I papërshkueshëm nga adezivët e dispersionit
  • I vetënivelueshëm
  • Finiturë e lëmuar
  • I përshtatshëm për aplikim me sistemet e ngrohjes nën dysheme
  • I pompueshëm
  • I përshtatshëm për karriget me rrota të zyrave me trashësi shtrese më të madhe se 2 mm sipas EN 12 529
  • I modifikuar me polimere
  • Transmetim i ulët tensioni tek nënshtresa
Sikafloor®-100 Level Sikafloor®-100 Level