SikaCeram® StarGrout

Bojak epoksid me 2 përbërës për fuga me gjerësi 1-15 mm

SikaCeram® StarGrout është bojak me 2 përbërës dhe me bazë rrëshire epokside që ofron një sipërfaqe të lëmuar dhe të shkëlqyeshme në ngjyra të ndryshme. Është ideal për aplikime në zona ku kërkohet pastërti e përkryer. Si bojak, kategoria RG sipas EN 13888. Si kollë pllakash, kategoria R2 T sipas EN 12004.

  • Rezistencë kimike e mirë
  • Punueshmëri e shkëlqyer: aplikim dhe pastrim i lehtë
  • I fortë
  • Absorbueshmëri shumë e ulët uji
  • Rezistencë ndaj njollave
  • Kundër ngricës
  • Shmang krijimin e mykut
  • Rezistencë ndaj abrazionit