SikaCeram® LatexGrout

Lateks gome sintetike për bojakët prej çimentoje

SikaCeram® LatexGrout është emulsion ujor rrëshirash specifike dhe aditivësh të posaçëm, për t' u përdorur në vend të ujit për përzierjen e serisë së bojakëve SikaCeram® (SikaCeram® SmallGrout, SikaCeram® LargeGrout, SikaCeram® CleanGrout), që u jep fushave të aplikimit papërshkueshmëri dhe rezistencë të lartë dhe më pak porozitet dhe absorbueshmëri.

  • Shton ngjitjen me pllakën
  • Shton fortësine e sipërfaqes
  • Shton fleksibilitetin
  • Shton rezistencën mekanike
  • Redukton absorbueshmërinë