SikaCeram®-241 Flex

Kollë pllakash me performancë të lartë, fleksibël dhe me bazë çimentoje, kategoria C2TES1 sipas EN 12004

SikaCeram®-241 Flex është kollë pllakash e bardhë me 1 përbërës, performancë të lartë, e deformueshme dhe me bazë çimentoje, e përbërë me agregate të përzgjedhura, aditivë të posaçëm dhe polimere.
Mund të përdoret për shtresa të deformueshme deri në 15mm trashësi totale. Është e përshtatshme për aplikime në mjedise të brendshme e të jashtme, mbi sipërfaqe vertikale dhe horizontale.

  • Pjesë e Sistemit Sika të kollave të pllakave në kombinim me llaçet fleksibël dhe me bazë çimentoje Sikalastic®
  • Shumë e deformueshme
  • Tiksotropi e lartë, pa rrëshqitje vertikale
  • Kohë e zgjatur punueshmërie
  • Ndërkapje e shkëlqyer edhe mbi nënshtresat kërkuese
  • Rezistencë ndaj ujit dhe ndikimeve të motit
  • Trashësi aplikimi deri në 15 mm