Vendosja e pllakave në ballkonet e reja kërkon projektim dhe zbatim të kujdesshëm që të parandalohen probleme që ndodhin shpesh si dyshemetë e paniveluara, drenazhimi i pamjaftueshëm dhe/ose hidroizolimi dhe detajimi i paplotë në perimetër, etj.


Sistemi nis me shtresën e hidroizolimit, e cila përdor një llaç të përforcuar me fibra që mund të aplikohet në vetëm 24 - 48 orë pas shtrimit të llaçit të dyshemesë. Më pas, aplikohet një kollë pllakash e posaçme, e krijuar posaçërisht për përdorim në ballkone të ekspozuara që janë subjekt i kushteve ekstreme të motit. Kjo është fleksibël, me përmbajtje të lartë polimeresh për të akomoduar lëvizjen për shkak të ndryshimeve të mëdha dhe të shpejta të temperaturës. Bojaku me bazë çimentoje është gjithashtu fleksibël me modul të ulët elasticiteti, për të minimizuar transferimin e sforcimeve në nënshtresë, ndërsa ruan forca të larta mekanike dhe rezistencë ndaj abrazionit. Një izolues me performancë të lartë dhe elastik përdoret për mbylljen e fugave të lëvizjes ose bashkimit dhe sigurojnë papërshkueshmërinë e tyre ndaj ujit.