Sika® Primer-11 W

Prajmer me bazë rrëshire sintetike për përgatitjen e sipërfaqeve prej gipsi ose çimentoje

Sika® Primer-11 W është prajmer me bazë kopolimeresh organike dhe aditivësh të posaçëm në emulsion uji, i cili përdoret si veshje bazë për nënshtresat me bazë çimentoje dhe suvatë, pllaka gipsi ose suvaje, llaçe ahnidriti ose beton.

  • Emulsion uji
  • Prajmer për nënshtresat absorbuese
  • Përmirësim i ndërkapjes me nënshtresën