SikaBond® AT-80

Adeziv elastik dhe lehtësisht i përhapshëm për shtrimin e dyshemeve prej druri

SikaBond® AT-80 është adeziv me 1 përbërës, pa tretës dhe me punueshmëri shumë të mirë për dyshemetë prej druri.

  • Adezivi mund të smerilizohet
  • Dyshemeja mund të smerilizohet pas 12 orësh
  • Veti elastike dhe amortizuese të zhurmave të hapave
  • I përshtatshëm për përdorim për ngrohje nën dysheme
  • Çlirime shumë të ulëta
  • Redukton transferimin e sforcimit midis dyshemesë prej druri dhe nënshtresës
SikaBond® AT-80