SikaBond®-54 Parquet

Adeziv elastik me viskozitet të ulët dhe me cilësi të lartë për ngjitjen e dyshemeve prej druri

SikaBond®-54 Parquet është adeziv me 1 përbërës, pa tretës dhe me punueshmëri shumë të mirë për ngjitjen e dyshemeve prej druri.

  • Ekonomik, konsumim i ulët
  • Adezivi mund të smerilizohet
  • Dyshemeja mund të smerilizohet pas 12 orësh
  • Veti elastike dhe amortizuese të zhurmave të hapave
  • I përshtatshëm për ngjitje direkt mbi pllakat e vjetra qeramike
  • I përshtatshëm për përdorim për ngrohje nën dysheme
  • Çlirime shumë të ulëta
  • Redukton transferimin e sforcimit midis dyshemesë prej druri dhe nënshtresës
     
SikaBond®-54 Parquet