SikaBond®-52 Parquet

Adeziv tiksotropik dhe elastik për dyshemetë prej druri për përdorim me pajisje ose aplikim në formë kordoni

SikaBond®-52 Parquet është adeziv me 1 përbërës dhe pa tretës për dyshemetë prej druri me ngjitje fillestare të mirë dhe rrjedhë të ulët varjeje.

  • Adezivi mund të smerilizohet
  • Dyshemetë mund të smerilizohen pas 12 orësh
  • Veti amortizimi elastik të zhurmave të hapave
  • I përshtatshëm për ngjitje direkt mbi pllakat e vjetra qeramike
  • I përshtatshëm për përdorim me sistemet e ngrohjes nën dysheme
  • Çlirime shumë të ulëta
  • Redukton transferimin e tensionit midis dyshemesë së drurit dhe nënshtresës
SikaBond®-52 Parquet