SikaBond®-50 Parquet

Adeziv elastik për shtrimin e dyshemeve prej druri

SikaBond®-50 Parquet është adeziv për shtrimin e dyshemeve prej druri me 1 përbërës dhe pa tretës.

  • Adezivi mund të smerilizohet
  • Dyshemeja mund të smerilizohet pas 12 orësh
  • Veti elastike dhe amortizuese të zhurmave të hapave
  • I përshtatshëm për përdorim për ngrohje nën dysheme
  • Redukton transferimin e sforcimit midis dyshemesë prej druri dhe nënshtresës
SikaBond®-50 Parquet