Sikalastic®-612

Membranë e lëngshme poliuretani me 1 përbërës dhe kosto efikase për hidroizolim

Sikalastic®-612 është membranë hidroizoluese poliuretani me 1 përbërës që aplikohet me metodën e ftohtë dhe aktivizohet me lagështinë. Kur thahet formon një membranë pa bashkime dhe rezistente për hidroizolimin e tarracave/çative dhe strukturave të ekspozuara, si dhe gjithashtu poshtë pllakave në ballkone dhe tarraca.

  • 1 përbërës - pa përzierje, përdorim i lehtë dhe i shpejtë
  • Aplikim me metodë të ftohtë - nuk kërkohet nxehtësi apo zjarr
  • Membranë pa bashkime
  • Mund të përforcohet ku kërkohet
  • Mund të rivishet me lehtësi kur nevojitet - nuk kërkohet heqja e veshjes ekzistuese
 
  • Ekonomik - ofron zgjatje efikase të ciklit të jetës të çative/tarracave të dëmtuara
  • I përshkueshëm nga avulli - lejon transpirimin e nënshtresës
  • Elastik - ruan fleksibilitetin edhe në temperatura të ulëta
  • Ndërkapje e mirë mbi shumicën e nënshtresave - shih tabelën
  • Tharje e shpejtë - pa dëmtim nga shiu pothuajse menjëherë pas aplikimit
Sikalastic®-612