Sikalastic®-560

Membranë e lëngshme ekonomike për hidroizolimin e tarracave-çative bazuar në teknologjinë Sika Co-Elastic Technology (CET)

Sikalastic®-560 është membranë e lengshme hidroizolimi me 1 përbërës që aplikohet me metodën e ftohtë, me elasticitet të lartë dhe rezistencë ndaj rrezeve UV.

 • 1 përbërës - gati për përdorim
 • Aplikim me metodën e ftohtë - nuk kërkon nxehtësi apo zjarr
 • Membranë hidroizolimi pa bashkime
 • Rezistencë dhe qëndrueshmëri ndaj rrezatimit UV
 • Shumë elastik me mundësi ngushtimi të plasaritjeve
 • Riveshje e lehtë kur nevojitet - nuk kërkohet të hiqet membrana e vjeter
 • Ekonomik - ofron zgjatje të ciklit të jetës së tarracave/çative të dëmtuara me kosto efikase
 • Veshje me bazë uji dhe çlirim të ulët VOC
 • Ndërkapje e shkëlqyer mbi nënshtresa poroze dhe joporoze
 • I përshkueshëm nga avujt e ujit - lejon transpirimin e nënshtresës
 • 12 muaj jetëgjatësi
 
Sikalastic®-560