SikaSwell® S-2

Izolues poliuretani hidrofil dhe i bymueshëm

SikaSwell® S-2 është izolues hidrofil poliuretani me 1 përbërës i cili bymehet në kontakt me ujin për të izoluar të gjitha llojet e fugave të ndërtimit dhe depërtimet në beton.

  • Aplikim i lehtë
  • Ndërkapje e mirë mbi nënshtresa të ndryshme
  • Shkallë bymimi e optimizuar, pra nuk dëmtohet betoni i freskët gjatë maturimit
  • Produkt shumë ekonomik
  • Bymehet në kontakt me ujin
  • Rezistencë e përhershme ndaj ujit
  • Mundësi adaptimi për t' u përshtatur me lloje të ndryshme detajesh