SikaSwell® A

Profile që bymehen në kontakt me ujin për izolimin e fugave

Profile akrilike për izolim që bymehen në kontakt me ujin.

 • Aplikim i lehtë
 • Mund të aplikohet mbi nënshtresa të ndryshme
 • Shumë ekonomik
 • Bymehet në kontakt me ujin
 • Mund të bymehet në plasaritje dhe hapësira
 • Besueshmëri afatgjatë e testuar
 • Rezistencë kundër ujit dhe substancave të ndryshme kimike
 • Nuk nevojitet kohë ngurtësimi
 • Nuk nevojitet saldim
 • I adaptueshëm për t'u përshtatur me shumë aplikime nëpër detaje
 • Disponohen lloje dhe përmasa të ndryshme