SikaRep®-300 Classic

Llaç çimentoje prej një përbërësi për riparime në struktura betoni, Kategoria R3

SikaRep®-300 Classic është llaç riparues gati për përdorim, prej një përbërësi, tiksotropik, për riparime të zakonshme me trashësi mesatare në struktura betoni, i cili plotëson kërkesat e Kategorisë R3 të EN 1504-3.

  • Kategoria R3 në përputhje me EN 1504-3
  • Për trashësi aplikimi midis 5 mm dhe 20 mm me aplikim manual (për shtresë)
  • Përdoret dhe punohet lehtë
  • I përforcuar me fibra
  • Ndërkapje e mirë mbi shumicën e materialeve të ndërtimit (beton, gur, çelik)
  • Qëndrueshmëri e mirë përmasash
  • I përshtatshëm për punime riparimi të strukturave prej betoni me kategori rezistence të ulët deri mesatare për shkak të modulit të ngjashëm të ulët të elasticitetit
  • Sipërfaqe përfundimtare e mirë
SikaRep®-300 Classic