Sika Boom® S

SHKUMË E ZGJERUESHME POLIURETANI PËR FIKSIME, MBUSHJE DHE IZOLIME

Sika Boom® S është shkumë poliuretani me tharje të shpejtë, e vetëzgjerueshme që aplikohet me tubetë për mbushje dhe izolime.

  • 1 përbërës gati për përdorim
  • Aplikim i lehtë me pipëz
  • Shkallë e lartë zgjerimi
  • Tharje e shpejtë
  • Izolim termik shumë i mirë
  • Amortizim akustik i efektshëm
  • Pa HFC