Sika Boom®-521 FoamFix

Shkumë poliuretani me tharje të shpejtë, zgjerim shumë të pakët që aplikohet me pistoletë për ngjitjen e paneleve izoluese, pllaka gipsi dhe montime në mobilieri.

Sika Boom®-521 FoamFix është shkumë poliuretani me 1 përbërës dhe me zgjerim shumë të ulët.

  • 1 kanaçe është e mjaftueshme për një sipërfaqe ~ 14 m2
  • Ngjitje e mirë mbi beton, nënshtresa bituminoze, dru, tulla, suva, metal dhe PVC
  • Tharje e shpejtë
  • Rezistencë e mirë e ndërkapjes në tërheqje
  • Përdoret për aplikime të brendshme dhe të jashtme
  • I përshtatshëm për aplikime vertikale dhe horizontale
  • Pa HFC