Sikacryl®-620 Fire

Sikacryl®-620 Fire është një vulosës prej 1 përbërësi, zjarrdurues, me bazë uji dhe i bymyeshëm.

  • Rezistencë ndaj zjarrit deri në 5 orë sipas EN 1366-4
  • Rezistencë ndaj zjarrit deri në 2 orë sipas EN 1366-3
  • Punueshmëri e mirë
  • Ndërkapje e mirë mbi një shumëllojshmëri nënshtresash
  • Me bazë uji
  • Mund të lyhet përsipër