SikaGrout® HT System

Graut me bazë çimentoje dhe me 2 përbërës për aplikime me derdhje në trashësi të madhe (High Thickness, HT) ankorimi, grauting me precizion të lartë dhe mbushje të pllakave të bazamenteve.

SikaGrout® HT System është llaç me bazë çimentoje me 2 përbërës, rrjedhje të lirë dhe tkurrje të kompensuar që aplikohet me derdhje për punime në trashësi të mëdha si ankorimet, grauting me precizion të lartë dhe mbushje të pllakave të bazamenteve, që plotëson kërkesat e EN 1504-6.

  • Përdorim i lehtë, gati për përzierje, thjesht shtoni ujë
  • Kompensim i jashtëzakonshëm i tkurrjes (në fazë plastike dhe të ngurtësuar)
  • Veti të shkëlqyera rrjedhjeje, punueshmërie dhe qëndrueshmërie
  • Pa segregim dhe rrjedhje
  • Rezistenca mekanike të larta dhe ngjitje e shkëlqyer mbi beton dhe çelik
  • Mund të derdhet dhe/ose pompohet
  • Për trashësi të madhe aplikimi deri në 120 mm në një shtresë
  • Në përputhje me standardin EN 1504-6 si produkt ankorimi
  • Klasifikimi i zjarrit A1