SikaGrout®-312 HP

Llaç inxhinierik me bazë çimentoje, performancë të lartë dhe i përforcuar me fibra që aplikohet me derdhje (SCC), për punime riparimi betoni, ankorime, mbushje (grouting) precize dhe vendosje të pllakave të bazamenteve

SikaGrout®-312 HP është llaç me bazë çimentoje prej një përbërësi, aplikimi me derdhje (teknologjia SCC) që përdoret për riparime, mbushje, ankorime, restaurim pjesësh, mbushje (grouting) dhe për vendosje të pllakave të bazamenteve që plotëson kërkesat e EN 1504-6 dhe EN 1504-3 (kategoria R4). SikaGrout®-312 HP është graut inxhinierik rrjedhjeje të lirë me kompensim të përhapjes dhe tkurrje tepër të ulët.

 • Pluhur gati për përzierje dhe i lehtë në përdorim, shtoni vetëm ujë (dhe agregate nëse dëshirohet)
 • Konsistencë SCC e adaptueshme (Teknologjia Sika® ViscoCrete®), paraqet veti të shkëlqyera rrjedhjeje, punueshëri dhe qëndrueshmëri
 • Pa segregim dhe rrjedhje
 • Kompensim i shkëlqyer i tkurrjes (si në fazën plastike por edhe të ngurtësuar)
 • Zonë me efekt të lartë bartjeje (ASTM C1339)
 • Rezistenca shumë të larta mekanike dhe ndërkapje e shkëlqyer mbi beton dhe çelik
 • Aplikohet me derdhje dhe/ ose pompim
 • Për trashësi aplikimi ndërmjet 10 mm dhe 50 mm për shtresë (pa shtim agregatesh)
 • Për trashësi aplikimi deri në 150 mm me shtim agregatesh të posaçme - Sikagrout® Quartz Sand
 • Në përputhje me standardin EN 1504-3 si llaç për riparime (Kategoria R4)
 • Në përputhje me standardin EN 1504-6 si produkt ankorimi
 • Klasifikimi për zjarrin A1
SikaGrout®-312 HP