SikaGrout®-212 Classic

Graut çimentoje me një përbërës që aplikohet me derdhje për mbushje, ankorime dhe meremetim betoni

SikaGrout®-212 Classic është llaç çimentoje me 1 përbërës, gati për përzierje, me rrjedhje të lirë dhe tkurrje të kompensuar për grauting, mbushje, ankorime dhe punime meremetimi të betonit, që plotëson kërkesat e EN 1504-6 dhe EN 1504-3 (kategoria R3).

  • Përdorim i lehtë, pluhur gati për përzierje; thjesht shtoni ujë (dhe agregate nëse dëshironi)
  • Kompensim i tkurrjes për shkak të përhapjes
  • Rrjedhshmëri e madhe pa segregim apo rrjedhje
  • Rezistenca mekanike të larta dhe ndërkapje shumë e mirë mbi beton dhe çelik
  • Aplikim me derdhje dhe/ose pompë
  • Për trashësi aplikimi midis 5 mm dhe 30 mm / shtresë (pa shtim agregatesh)
  • Për trashësi aplikimi deri në 120 mm me shtim agregatesh të posaçëm - SikaGrout® Quartz Sand
  • Në përputhje me standardin EN 1504-3 si llaç meremetimi (Kategoria R3)
  • Në përputhje me standardin EN 1504-6 si produkt ankorimi
SikaGrout®-212 Classic