SikaPlast®-250

Superplastifikator me performancë të lartë për betonin

SikaPlast®-250 është një superplastifikator i gjeneratës së re & reduktues në shkallë të lartë i ujit tek betoni.

SikaPlast®-250 është një superplastifikator i fuqishëm i bazuar në teknologjinë inovative të polimereve, që ofron avantazhet e mëposhtme:
  • Reduktim i lartë i ujit, që rezulton në beton të ngjeshur, rezistenca të larta dhe përshkueshmëri të reduktuar
  • Prodhon mikse më pak të ndjeshme ndaj diferencimit të agregateve dhe/ose llojeve të ndryshme të çimentos
  • Ka performancë të lartë edhe në doza të ulëta
 
  • Ofron plasticitet të lartë, që rezulton në rrjedhshmëri, derdhje dhe kompaktim të përmirësuara
  • Tkurrje e reduktuar gjatë trajtimit dhe zvarrje e reduktuar e betonit të ngurtësuar
  • Ofron shumë mundësi për optimizimin e kostos së një recepture, si:
  1. Përdorim i më shumë se një lloji çimentoje / reduktim çimentoje
  2. Recepturë më ekonomike
SikaPlast®-250 nuk përmban jone kloruri dhe si pasojë është i përshtatshëm për betonin e armuar dhe të paranderur.
SikaPlast®-250