Sika® ViscoCrete® Techno-15+

Aditiv superplastifikues i gjeneratës së re për betonin

Sika® ViscoCrete® Techno-15+ është një aditiv betoni, i gjeneratës së re, i fuqishëm dhe superplastifikues.

Sika® ViscoCrete® Techno-15+ është një superplastifikator i fuqishëm i cili ofron punueshmëri fillestare shumë të lartë të përzierjes dhe jo vetëm:
  • Ofron kategori konsistence (slump) S4 & S5, edhe tek betoni me raport U/Ç shumë të ulët
  • Prodhon beton me rezistenca fillestare dhe përfundimtare të larta
  • Betoni i ngurtësuar ka tkurrje të reduktuar
  • Sika® ViscoCrete® Techno-15+ nuk përmban klorure, gjë që e bën të përshtatshëm për beton të paranderur dhe të armuar
Sika® ViscoCrete® Techno-15+