SikaLatex® Max

Emulsion i modifikuar për përmirësimin e llaçeve

SikaLatex® Max është një aditiv me formulë të modifikuar për llaçet për gamë të gjerë aplikimesh në ndërtim, pa APEO. Është një dispersion ujor rrëshire sintetike në formën e një lëngu qumështor të përqëndruar me teksturë të pasur, që përdoret kryesisht për shtimin e ndërkapjes së llaçit mbi nënshtresë dhe për përmirësimin e vetive të tij.

  • Në përputhje me rregulloren REACH (pa APEO)
  • Përmirëson ndërkapjen e llaçeve mbi të gjitha nënshtresat, edhe mbi ato të lëmuara (beton, gur, tulla, metale ferroze, qelq dhe qeramika)
  • Prodhon llaçe që janë lehtësisht të punueshëm për arsye të teksturës së modifikuar
  • Kufizon rrezikun e plasaritjes dhe tkurrjes
  • I bën llaçet më plastik dhe të aplikueshëm me lehtësi
  • Përmirëson aftësinë hidroizoluese
  • Përmirëson fortësinë e sipërfaqes
  • Redukton konsumimin dhe mbledhjen e pluhurit
  • Prodhon llaçe me rezistencë të shtuar ndaj abrazionit
  • Përmirëson rezistencën kimike