SikaCeram®-203 SuperBond

Kollë pllakash me performancë të përmirësuar, tiksotropike dhe me bazë çimentoje, kategoria C2TE sipas EN 12004

SikaCeram®-203 SuperBond është një kollë çimentoje me performancë të përmirësuar, rrëshqitje të ulët, një ambalazhi, ngjyrë të bardhë dhe kohë të zgjatur punueshmërie që përmban agregate të përzgjedhura, aditivë të posaçëm dhe polimere.
SikaCeram®-203 SuperBond mund të përdoret për ngjitje pllakash deri në 10mm trashësi shtrese, për aplikime në mjedise të brendshme e të jashtme mbi sipërfaqe vertikale dhe horizontale.

  • Kohë e zgjatur punueshmërie
  • Tepër tiksotropik, pa rrëshqitje vertikale
  • Ndërkapje e shkëlqyer pothuajse mbi të gjitha llojet e nënshtresave
  • Aplikim i shpejtë dhe i lehtë
  • Rezistente ndaj kushteve të motit
  • I aplikueshëm deri në 10 mm
SikaCeram®-203 SuperBond