Sikaflex®-11 FC+

Izolues elastik për fugat dhe ngjitës shumë përdorimesh për aplikime në mjedise të brendshme & të jashtme

Sikaflex®-11 FC+ është një izolues për fugat dhe ngjitës shumë përdorimesh me 1 përbërës, pa tretës dhe me konsistencë që nuk varet.

  • Pa silikon
  • Ndërkapje shumë e mirë mbi shumicën e materialeve të zakonshme të ndërtimit
  • Nuk nevojitiet ashpërsim i zonave që do të ngjiten
  • Rezistencë e mirë mekanike
  • Rezistencë e mirë ndaj kushteve atmosferike
  • Absorbim i tronditjeve dhe vibrimeve
  • Çlirime shumë të ulëta
Sikaflex®-11 FC+ Sikaflex®-11 FC+