SikaCeram®-109 Extra

Kollë pllakash me bazë çimentoje, kategoria C1TE sipas EN 12004

SikaCeram®-109 Extra është kollë pllakash me bazë çimentoje, në ngjyrë të bardhë, me rrëshqitje të ulët dhe kohë të zgjatur punueshmërie që përmban agregate të përzgjedhura, aditivë të posaçëm dhe polimere.
SikaCeram®-109 Extra mund të përdoret për ngjitje pllakash në trashësi shtrese deri në 10mm, për aplikime në mjedise të brendshme mbi sipërfaqe horizontale dhe vertikale.

  • Tepër tiksotropik - pa rrëshqitje vertikale
  • Kohë e zgjatur punueshmërie
  • Ndërkapje e shkëlqyer mbi shumicën e nënshtresave
  • Aplikim i shpejtë, shtrim i lehtë i pllakave
  • Trashësi aplikimi deri në 10mm
SikaCeram®-109 Extra