Sikagard®-552 W Aquaprimer

Prajmer me bazë uji për veshje

Sikagard®-552 W Aquaprimer është prajmer me 1 përbërës i shpërndarë në ujë për përmirësimin e ndërkapjes të veshjeve me bojëra polimere të shpërndara në ujë. Sikagard®-552 W Aquaprimer është pjesë e një sistemi i cili plotëson kërkesat e EN 1504-2 si veshje mbrojtëse.

  • Dispersion ujor - pa tretës
  • Miqësor ndaj mjedisit
  • I përshkueshëm nga avujt e ujit
  • Mund të përdoret si përmirësues i ndërkapjes për veshjet ose llaçin merememtues me bazë çimentoje
Sikagard®-552 W Aquaprimer