Sikafloor®-200 Level

Përbërës me strukturë të lartë, me bazë çimentoje dhe i modifikuar me polimere për nivelimin e dyshemesë. 3–40 mm

Sikafloor®-200 Level është një përbërës me strukturë të lartë, çlirime shumë të ulëta, me bazë çimentoje dhe i modifikuar me polimere për nivelimin e  dyshemesë. Ofron finiturë me tkurrje të reduktuar dhe të lëmuar për nëndyshemetë në mjedise të brendshme e të jashtme përpara aplikimit të veshjeve të dyshemeve.

  • I vetënivelueshëm
  • Trashësi shtrese: 3–40 mm. Deri në 60 mm me agregate
  • I papërshkueshëm nga uji i ngjitësave me bazë uji
  • I përshtatshëm për aplikim mbi sistemet e ngrohjes nën dysheme
  • Tension / sforcim shumë i ulët mbi nënshtresë
  • I pompueshëm
  • I përshtatshëm për karriget me rrota të zyrave në përputhje me EN 12529
  • I përshtatshëm si nënshtresë për ngjitjen e pllakave qeramike, i aplikuar mbi nënshtresa çimentoje