Sikaflex®-118 Extreme Grab

Adeziv elastik me mbërthim fillestar shumë të fuqishëm

Sikaflex®-118 Extreme Grab është adeziv për ndërtimin me 1 përbërës dhe mbërthim fillestar shumë të lartë, i cili ngjit shumicën e nënshtresave të ndërtimit. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

  • Mbërthim fillestar shumë i lartë
  • Fiksim i objekteve të rënda pa fiksim të përkohshëm
  • Punueshmëri e mirë
  • Çlirime shumë të ulëta
  • Adeziv-izolues me markë CE