Sikaflex®-112 Crystal Clear

Adeziv dhe izolues transparent

Sikaflex®-112 Crystal Clear është adeziv dhe izolues transparent me 1 përbërës për shumë përdorime dhe me mbërthim fillestar të mirë, i cili ngjit dhe izolon shumicën e nënshtresave të zakoshme të ndërtimit. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

  • 100 % transparent
  • Mbërthim fillestar i mirë
  • Çlirime shumë të ulëta
  • Adeziv-izolues me markë CE