Sikaflex®-111 Stick & Seal

NGJITËS + IZOLUES FLEKSIBËL

Sikaflex®-111 Stick & Seal është ngjitës dhe izolues me 1 përbërës, për shumë përdorime me një profil shumë të gjerë ngjitjeje dhe izolimi i cili ngjit dhe izolon shumicën e nënshtresave të zakonshme të ndërtimit. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

  • Ngjitet mirë mbi shumë lloje nënshtresash pa trajtim paraprak të sipërfaqes
  • Ngjitet mbi beton të lagësht
  • Kompatibilitet me shumicën e nënshtresave, EPS/XPS dhe banera reklamash
  • Kompatibilitet me shumicën e nënshtresave prej bitumi
  • Rezistencë e mirë mekanike dhe rezistencë ndaj kushteve të motit
  • Ngjitës-izolues me markë CE