SikaCeram®-500 Ceralastic

Llaç çimentoje për hidroizolim dhe kollë pllakash 2 në 1

SikaCeram®-500 Ceralastic është kollë pllakash çimentoje, me 1 përbërës, e modifikuar me polimere, shumë e deformueshme, me rezistencë ndaj alkaleve dhe e përforcuar me fibra sintetike me veti llaçi hidroizolues dhe mbrojtjeje të betonit.  Trashësi shtrese <5,0 mm. Përdorim në mjedis të brendshëm e të jashtëm. Kategoritë: EN 12004: C2 E S2. EN 14891: CM02P. EN 1504-2: PI-MC-IR. Produkti mund të përdoret gjithashtu edhe për fiksimin e paneleve izoluese në mjedis të brendshëm.

 • Kollë pllakash, llaç hidroizolues dhe mbrojtës për betonin, në 1 produkt të vetëm
 • Produkt me 1 përbërës
 • Për ngjitjen e pllakave të murit dhe dyshemesë
 • Aplikim me: mallë, furçë, rul ose spërkatje
 • Ndërkapje e mirë mbi të gjitha llojet e nënshtresave: çimentoje, pllaka qeramike, gur, tulla dhe dru, etj.
 • Shumë e deformueshme
 • Kohë e zgjatur punueshmërie
 • Aftësi e mirë për ngushtim plasaritjesh
 • Mbushje fugash pas 12-24 orësh
 • Ngjitje me përhapje të një shtrese të vetme kolle
 • Fiksim pikësor i paneleve izoluese prej polistireni, shkume poliuretani dhe lesh qelqi
 • Konsumim i ulët materiali në krahasim me sistemet tradicionale