SikaCeram®-243 UltraFlex

Kollë pllakash me bazë çimentoje dhe performancë të lartë, kategoria C2TES1 sipas EN 12004-1

SikaCeram®-243 UltraFlex është kollë pllakash me performancë të lartë, ambalazh të gatshëm, ngjyrë të bardhë, e deformueshme, që nuk rrëshqet, me kohë të zgjatur punueshmërie, me përmbajtje të lartë polimeresh, agregatesh të përzgjedhura dhe aditivësh të posaçëm.
SikaCeram®-243 UltraFlex mund të përdoret për ngjitje pllakash në shtresë me trashësi deri në 15mm, për aplikime në mjedise të brendshme dhe të jashtme, mbi sipërfaqe vertikale dhe horizontale.

  • Pjesë e Sistemit Sika të kollave të pllakave në kombinim me llaçet fleksibël dhe me bazë çimentoje Sikalastic®
  • Tepër i deformueshëm
  • Kohë e zgjatur punueshmërie
  • Tiksotropi e lartë, pa rrëshqitje vertikale
  • Ndërkapje e shkëlqyer edhe mbi nënshtresat kërkuese
  • Aplikim dhe shtrim i lehtë
  • Rezistencë ndaj motit dhe ujit
  • I aplikueshëm deri në 15 mm
SikaCeram®-243 UltraFlex