Sika AnchorFix®-2+

Adeziv ankorimi për ngarkesa mesatare deri në të larta

Adeziv ankorimi me 2 përbërës, me bazë epoksidi-akrilati, pa tretës dhe stiren për ankorime në kushte klimatike normale/ të moderuara.

 • Tharje e shpejtë
 • Mund të përdoren pistoletat standarde
 • Kapacitet i lartë për mbartje ngarkese
 • ETA sipas ETAG 001 për ankorim mbi beton
 • ETA sipas ETAG 001 për lidhjet e shufrave
 • I përshtatshëm për betonin e plasaritur
 • Certifikuar për ujin e pijshëm
 • Disponohet certifikate LEED
 • Nuk varet, edhe në aplikime tavanore
 • Pa stiren
 • Me pak aromë
 • Firo e ulët