Sika® Concrete Primer

Prajmer poliureje për nënshtresat me bazë çimentoje për hidroizolim tarrace/ çatie me LAM (membranë e lëngshme)

Sika® Concrete Primer është prajmer hibrid poliureje/poliuretani me 2 përbërës për nënshtresa me bazë çimentoje. Performanca e tharjes së shpejtë lejon veshjen e membranës së lëngshme Sika® (LAM) për sistemet e tarracave/ çative pas 30 minutash.

  • Rezistencë shumë e mirë e ndërkapjes me nënshtresën
  • Redukton mundësinë e degazimit nga nënshtresat e ndjeshme
  • Ndihmon në stabilizimin e nënshtresave
  • Aplikim i lehtë
  • Mund të mbushet me rërë kuarci dhe të përdoret si shtresë fillestare