Sika® Bonding Primer

Prajmer epoksid me 2 përbërës dhe bazë uji

Sika® Bonding Primer është prajmer epoksid me 2 përbërës dhe bazë uji për konsolidimin e nënshtresave dhe përmirësimin e ndërkapjes së produkteve SikaRoof MTC®, Sikalastic®, Sikafloor® dhe Sikagard®.

  • Tharje e shpejtë - mbiveshja e mundshme pas 1 - 2 orësh
  • Kohë e gjatë punueshmërie - deri në 12 orë
  • Me pak erë - produkt me bazë uji
  • Konsolidon sipërfaqet me pluhur ose të shkrifëta
  • Bën të njëtrajtshme absorbueshmërinë e nënshtresës
  • Përmirëson ndërkapjen mbi një gamë të gjerë nënshtresash
  • Aplikim i lehtë me furçë ose rul