Sika® Igolflex® P-01

Sika® Igolflex® P-01 është emulsion bituminoz me 1 përbërës, pa tretës dhe i modifikuar me polimere gati për përdorim.

  • Miqësor ndaj mjedisit, pa tretës, nuk merr flakë
  • Kohë e shpejtë tharjeje
  • Gati për përdorim
  • Aftësi e mirë depërtuese mbi nënshtresa poroze
  • Aplikohet me furçë, rrul ose spërkatje pa ajër
  • Mund të aplikohet mbi sipërfaqe lehtësisht të lagështa