Sika® Igolatex®

Igolatex® është një emulsion bituminoz elastik, i përforcuar me polimere dhe aditivë specifikë.

  • Aplikim i lehtë
  • Produkt ekonomik
  • Ndërkapje e shkëlqyer mbi nënshtresa të ndryshme
  • Rezistent ndaj ujit, lagështisë, acideve të holluara
  • Rezistent ndaj acideve të rrënjëve nëntokësore
  • Aftësi për ngushtimin e plasaritjeve
  • Produkt jo i djegshëm dhe pa erë
  • Jo toksik